Bài báo "Thiết kế nội thất với văn hóa ở và văn minh công sở"Văn minh hay văn hóa ở được định lượng bằng chất lượng cuộc sống ngày càng được biểu hiện rõ nét trong không gian nội thất, vai trò của thiết kế nội thất ngày càng được nhận thức đúng tầm của nó...

Bài và Ảnh: TS.KTS Vũ Hồng Cương

Tạp chí Vật liệu xây dựng - Số 8/2013

 

 

 

 

 

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm