Chung cư Ông Đặng Việt Cường - Giảng Võ



Chủ đầu tư: Ông Đặng Việt Cường

Địa điểm: Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Thời gian - Hạng mục thực hiện: 2013

Chủ trì: TS.KTS Vũ Hồng Cương

Thực hiện: KTS Phạm Việt Phong

 

 

 

 

 

 

>>>>>> Xem thêm các mẫu Căn hộ Chung cư tại đây

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm