Khách sạn Dạ Hợp - TP Hoà Bình



Chủ đầu tư: Bà Vũ Thị Hợp

Địa điểm: TP Hòa Bình

Thời gian - Hạng mục thực hiện : 

Chủ trì: TS. KTS Vũ Hồng Cương

Thực hiện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm