Khách sạn Quỳnh Trang - Hải PhòngChủ đầu tư:  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Địa điểm: TP Hải Phòng

Thời gian - Hạng mục thực hiện: 2012

Chủ trì: TS. KTS Vũ Hồng Cương

Thực hiện: KTS Bùi Giang Châu

 

 

 

 

 

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm