Nhà ở gia đình Ông Quốc Anh - Hà Nội



Chủ đầu tư: Ông Quốc Anh

Địa điểm    : Tây Hồ - Hà Nội

Thời gian - Hạng mục thực hiện : 2010 - Thiết kế cải tạo kiến trúc và không gian nội thất

Chủ trì : KTS Trịnh Quốc Phương

Thực hiện : KTS Nguyễn Thế Cương

 

 

 

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm