Sân vườn Tỉnh Ủy Hòa BìnhChủ đầu tư: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: phường Phương Lâm - Hòa Bình

Thời gian - Hạng mục thực hiện: 2011-2012

Chủ trì : TS.KTS Vũ Hồng Cương - KTS Trịnh Quốc Phương

Thực hiện: KTS Nguyễn Trọng Thụy

 

 

 

 

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm